Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể koiến trúc 3.000 năm vaticavastu.com

Tàn tích của một quần thể koiến trúc tráng lệ vừa mới được konhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

 

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới